De betekenis van de algemeen erkende Christelijke feestdagen

  Nieuwjaarsdag valt altijd op 1 januari.
- Eerste Kerstdag valt altijd op 25 december. De dag in de week is elk jaar weer anders.                         
 
- Tweede Kerstdag valt altijd op 26 december.                                                                                
- Eerste Paasdag is altijd op zondag, Tweede Paasdag is altijd op maandag. 
- Hemelvaart is altijd op donderdag en valt 40 dagen na Pasen.

Jaar Nieuwjaarsdag Pasen Hemelvaart Pinksteren Eerste Kerstdag
2004 1 januari Donderdag 11 april 20 mei 30 mei 25 december zaterdag
2005 1 januari Zaterdag 27 maart 5 mei 15 mei 25 december zondag
2006 1 januari Zondag 16 april 25 mei 4 juni 25 december maandag
2007 1 januari 8 april 17 mei 27 mei 25 december dinsdag
2008 1 januari 23 maart 1 mei 11 mei 25 december donderdag
2009 1 januari 12 april 21 mei 31 mei 25 december vrijdag
2010 1 januari 4 april 13 mei 23 mei 25 december zaterdag

      Klik op dit kruis voor een uitgebreide kalender

In het kerkelijk jaar kent men een andere volgorde in de feestdagen:                                  
- Het begint met Advent (Uitzien naar de geboorte van de Heere Jezus).
                         
- Daarna komt Kerst (de geboorte van de Heere Jezus).
- Vervolgens hebben we Goede Vrijdag (Het sterven van de Heere Jezus)
- en Pasen (De opstanding uit de doden door de Heere Jezus). 
- Daarna volgt de Hemelvaartsdag / Hemelvaart (Het opstijgen naar de hemel, op de veertigste dag na Pasen).
- Tenslotte is er het feest van Pinksteren (de uitstorting van de Heilige Geest, op de vijftigste dag na pasen). 

Kerstmis (veelal zo aangeduid door Rooms-Katholieken) of kerstfeest (veelal zo aangeduid door protestanten) is een belangrijk christelijk feest. 
Het kerstfeest
brengt de geboorte van Jezus Christus in herinnering. De evangelin van Lukas en Mattheus beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lukas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.
Het kerstfeest wordt in de christelijke wereld gevierd op 25 december, behalve in de Oosters-orthodoxe kerken (zoals de Russisch-orthodoxe kerk), waar het twee weken later valt. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (Kerstavond) en/of op de dag erna. Het feest is in hoge mate geseculariseerd en veel elementen in de wijze waarop men Kerstmis viert gaan terug op prechristelijke tradities

Goede Vrijdag
is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging van Jezus.
Goede Vrijdag is de dag waarop wordt herdacht dat Jezus Christus in Jeruzalem op de heuvel Golgotha werd gekruisigd. Deze binnen het christendom zeer belangrijke gebeurtenis wordt mondiaal door gelovigen door middel van kerkdiensten herdacht. Goede Vrijdag valt twee dagen voor het Paasfeest, waarin Jezus' verrijzenis uit de dood wordt gevierd.

Oorsprong van Pasen

Het ontstaan van Pasen heeft weinig met hazen en eieren te maken maar des te meer met de oude Egyptenaren. Of liever gezegd: met een Joodse baby die als volwassen man voor een keerpunt in de geschiedenis zou zorgen. Mozes, want over die man gaat het, wordt als baby gevonden door de dochter van de Egyptische farao. Hij wordt grootgebracht binnen de koninklijke familie, maar moet vluchten wanneer hij bij het verdedigen van een (Joodse) slaaf een Egyptenaar doodt.

Bevrijding uit de slavernij.
Mozes krijgt vervolgens van God de opdracht zijn volk, de joden, te bevrijden van de eeuwenlange onderdrukking door de Egyptenaren. Met hulp van God, die als waarschuwing vele rampen en plagen laat plaatsvinden, laten de Egyptenaren tenslotte het Joodse volk gaan. 

De Joodse geschiedenis blijft zijn stempel op Pasen drukken. Enkele eeuwen later, in dezelfde tijd van het jaar, wordt Jezus namelijk gearresteerd. Judas, n van zijn leerlingen heeft hem aangewezen als de Koning der Joden. Op de vrijdag voor het paasfeest wordt Jezus voorgeleid voor de hogepriesters. Zij veroordelen hem tot de kruisdood. Deze vrijdag is bekend als Goede Vrijdag en staat, ondanks de misleidende naam, in het teken van droefheid. Het lijden van Jezus en zijn opoffering voor de mensheid worden herdacht.

Gelukkig heeft dit verhaal een feestelijker vervolg. Wanneer de volgelingen van Christus enige dagen na de kruisiging het lichaam van Jezus willen balsemen, treffen zij zijn graf leeg aan. Hij is uit de dood opgestaan. Met Pasen wordt sindsdien door Christenen de wederopstanding van Jezus gevierd.

Op Hemelvaartsdag
vieren Christenen dat Christus na de kruisiging en opstanding ten hemel zou zijn gevaren. Hemelvaartsdag valt op de veertigste dag gerekend vanaf Eerste Paasdag, waardoor de datum elk jaar anders is. Wel valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Hemelvaartsdag valt tien dagen vr Pinksteren.

Pinksteren
Vijftig dagen na pasen en tien dagen na hemelvaartsdag is het pinksteren. In de bijbel wordt verteld dat de dode Jezus , met Pasen weer levend werd en dat hij op Hemelvaartsdag naar de hemel ging. Al zijn leerlingen zaten dagenlang in een huis bang en besluiteloos bij elkaar. Met Pinksteren kwam er uit de hemel een hevig gedruis en boven ieders hoofd zweefde opeens een vlam. De leerlingen kregen de geest en konden met iedereen in alle talen van de wereld spreken over Jezus. Ze doopten duizenden mensen. Dat was het begin van de christelijke kerk. Daarom is het nog steeds een belangrijk feest. Net als kerstmis en Pasen duurt het twee dagen.
Bron: v.n. van Wikipedia (geen copyright)

Al deze feesten hebben dus niets met kerstmannen, rendieren, hazen en eieren te maken. Saai? Ja, er viel dus niks te verdienen door de handelaren, dus maar wat versieringen, zoals een haas met een ei, (ooit gezien in de natuur?) (of de n of andere idioot die op een slee met rendieren die door de lucht vliegt) bedacht!

Naar boven